Page:Sibu Congkan1631-錢謙益-牧齋初學集-32-08.djvu/5

此页尚未校对


十四其生在延祐庚申上距丙子凡四十四年

而瀛國公年始五十矣何喬新注元史云明宗北狩

過阿兒厮蘭之地納罕祿魯氏延祐七年四月

丙寅生帝於北方罕祿魯氏卽瀛國之后也余

詩曰是時明宗在沙漠締交合尊情頗濃合尊

之妻夜生子明宗隔帳聞笙鏞乞歸行營養爲

嗣皇考崩時年甫童此明宗養子之本末也文

宗疾大漸召皇后太子大臣曰晃忽义之事朕

平生大錯我死迎妥歡帖木兒立之庶可以見

明宗於地下晃忽义者明宗從北方來飮毒之