Page:Sibu Congkan1636-錢謙益-牧齋初學集-32-13.djvu/86

此页尚未校对


國以泝漢唐其師承指授如捧手而相詔也夫

如是則吾鄕之士必有滌訓詁辭聲之陋出而

有聞于當世者而白君之敎衣被于是邦者豈

有旣乎記有之善歌者使人繼其聲善敎者使

人繼其志夫推本荊川之學以敎邑之子弟白

君之志也余爲斯記陷置壁閒鄕人士來游來

觀因余之言開發頭角庶有以繼白君之志而

衍其敎思也哉巳未正月廿八日記

  儀孟劉母銘旌記

萬曆四十五年六月劉母王氏夫人卒于其子