Page:Sibu Congkan1639-錢謙益-牧齋初學集-32-16.djvu/150

此页尚未校对


歸守信地否將擊汝衆聲如雷薨然而散其

沈幾應變𩔖此而惜其所就之止于此也公殁

時六十有一妻黃氏累封夫人子五人同貞恩

貢生襲錦衣衞西司房理𠛬副千戸有貞益貞

濟貞復貞俱庠生女一字譚某崇禎七年十二

月二日葬於曹家湖之阡在海鹽縣西三十里

公宰邑考文所取士多以文章風節著周忠介

順昌方御史震孺宮諭拱乾其尤也於是同貞

屬宮諭件繫事蹟爲行狀而介御史以乞余銘

銘曰