Page:Sibu Congkan1639-錢謙益-牧齋初學集-32-16.djvu/70

此页尚未校对


子少爲諸生縣令宋繼登請與相見正方糞田

投畚鍤而往縣令歎息逆奄時傾身急諸公之

難所謂鹿太公者也公端方謹慤巋如斷山少

以祖父爲師小章句薄溫飽慨然有豪傑聖賢

之思萬曆丙午舉於鄉過容城與孫奇逢酌酒

切脯定交楊忠愍墓下癸丑舉進士與吳郡周

順昌吳橋范景文襆被蕭寺雞鳴風雨以節義

相期勉選戸部山東司主事職鹽法與同舍郞

袁世振爬搔利病洞悉源委袁後疏理兩淮卓

有成效著爲絜令焉丁田恭人憂服除補戸部