Page:Sibu Congkan1639-錢謙益-牧齋初學集-32-16.djvu/89

此页尚未校对


人咆哮訽詈閣臣噤不發一語公叱之曰內閣

絲綸要地司禮不奉命不得至若等何爲皆稍

稍引去京朝官奉詔乗馬羣奄顧京營馬馳穾

爭道公語京營嚴顧馬之禁奄無所得馬遂少

戢矣彰德進玊璽將御門受賀公執奏曰宋喆

宗得璽蔡確等爭言祥瑞改年元符其後朋黨

煩興宋祚不永弘治十三年陜西進玉璽止命

取進祖宗成例當法不應踵襲宋事其據經守

正援据切當皆此𩔖也楊魏死公爲位慟哭是

夕夢楊公告曰大禍未解公之與諸君子同禍