Page:Sibu Congkan1640-錢謙益-牧齋初學集-32-17.djvu/109

此页尚未校对


然於去來之際矣余銘之不勝其悲其以余爲

怛化已夫銘曰

雲棲之敎落日懸鼓西方爲家華嚴樓閣涌現

筆端重重開遮人世璅碎譬大海水跳擲魚鰕

姱修介節紛然建竪猶算河沙命耶才耶簸頓

屈信其又奚嗟文章紛繪留世閒者燦爛春花

後千斯年與此銘章倬爲雲霞

  王淑士墓誌銘

余爲諸生時與嘉定李流芳長蘅崑山王志堅

淑士交巳而與長蘅同舉於鄕萬曆庚戌與淑