Page:Sibu Congkan1641-錢謙益-牧齋初學集-32-18.djvu/113

此页尚未校对


人子奇其孫立本欲以女妻之君曰齊大非吾

耦也竟謝去焉其稱述經義好自引重多此𩔖

也君年八十以萬曆辛丑歲八月卒配范氏少

君一歲先君十七年卒君卒之次年其子復澄

合葬於官蕩之新阡後三十年立本仕爲崇德

縣知縣屬其所與游者彭城錢謙益志君之墓

銘曰

龔氏五世聚族而居有唐龍朔景才表閭曰識

曰沂世乗高車卓犖府君學不純儒高視闊步

佩玉長裾畟畟良耜藹藹篷廬嘯歌長寢其樂