Page:Sibu Congkan1643-錢謙益-牧齋初學集-32-20.djvu/106

此页尚未校对


佐文定於政地不獨囊篋細碎有助於晨昏也

萬曆癸未舉進士除𠛬部主事明習法比吏無

以欺改兵部車駕司主事陞武庫司員外逾年

移疾請告文定公亦致政歸里補職方司員外

陞武選司郞中公在車駕覈馬政淸郵符提約

明故具有條理在武庫關給布花剋期省牒内

庫不稽營軍叫讙在武選勾稽襲替摉考冒濫

部居課第咸著牘聿潔廉以奉公勤敏以成務

諳練部故曉暢物情大司馬有所舉厝必問申

郞中云何嚴重於諸曹矣 神廟留心疆事遼