Page:Sibu Congkan1643-錢謙益-牧齋初學集-32-20.djvu/73

此页尚未校对


崖下上顚頓絶壑公令緣溪伐木造舟以濟日

運可三百石士皆𪧐飽遂以集事公在行閒三

載躬擐甲胄冒矢石中箐之役長寧納溪二師

俱覆昏夜歸瀘整師斷後矢屬于鞍者數矣事

平之後開府建牙者相望而公獨浮湛藩臬自

此遂無意于功名之會以年至乞休此可爲長

嘆者也公諱世仁字元夫世居太倉之龍市以

貲雄于鄕富而好行其德曾祖拭鴻臚寺署丞

祖燾父嘉言皆諸生母錢氏舉萬曆辛丑進士

除漳州府推官父喪服除補南昌府推官入爲