Page:Sibu Congkan1644-錢謙益-牧齋初學集-32-21.djvu/8

此页尚未校对


象春濟南之新城人也嘉靖以來其門第最盛

祖父諸兄皆爲顯官而季木少負逸才其所爲

文出輒驚人自其爲舉子巳隱然名動天下矣

萬曆庚戌舉進士第二季木毎歎詫柰何復有

人壓我諸推轂季木者亦云而科塲之議適起

壬子分考順天言者亦用科塲事抨季木季木

所取士才而貧且無雅故所司具獄上竟不能

有所傅致然卒坐降級以歸居五年補上林苑

典簿又五年陞南京大理寺評事遷寺正久之

陞南京工部營繕司員外郎歷兵部車駕職方