Page:Sibu Congkan1645-錢謙益-牧齋初學集-32-22.djvu/53

此页尚未校对


棲憨山二老結茅華山寺之左蓮花峯矗立其

前若相向拱揖欄檻之下萬木如茨可俯而掇

也晝夜六時偕山僧炷香念佛崇禎五年年八

十作辭世偈沐浴更衣而逝其孫旦葬之山中

在巢松法師塔左爲說者曰中吳在勝國時多

憤世肥遯之君子若龔聖予鄭所南其最著者

聖予善畵馬室無几席命其子伏榻按背伸紙

作唐馬圖人輒以數十金易去藉是故不饑所

南畵蘭不肯布地自贊畵像曰懸其頭於洪洪

荒荒之表爲不忠不孝之榜様其託寄卓詭如