Page:Sibu Congkan1646-錢謙益-牧齋初學集-32-23.djvu/46

此页尚未校对


從我於諸生十年旣第之後從於倚廬者三年

家食者八年用覃恩封孺人進封安人未幾被

追奪之命朝夕洶懼者三年今年得復對誥親

知相賀妻曰吾聞應山母妻棲止譙樓風雪中

日不得再食賴天地祖宗之庇免此幸矣庸敢

有他望乎謙益追理前事亦爲黯然出涕也

  刻古史談菀目錄後序

先君子讀史之役始於萬曆丙午而談菀之成

則在萬曆己酉凡四載而始竣謙益奉諱以還

每發故篋淚淫淫不忍視里人郭春卿任是正