Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/10

此页尚未校对


 及載其誥文而已本傳記追封興祖與實錄

 同合國史前後觀之則興祖之侯出於追贈

 無可疑者然公侯鐵券式所載封興祖制詞

 首尾完備確然可据又不得以功臣錄爲誣

 也考洪武二十三年詔書條列所在隨軍征

 討累有戰將之功未有總兵之名而論舊封

 者十九人東勝侯汪興祖居第十詔書所條

 列凡追贈者皆不與焉此三年先封之明證

 也况又有鐵劵可据耶昭示姦黨第二錄載

 德勝男張宣云東勝侯巳前那裏不曾厮殺