Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/133

此页尚未校对


 梁洋詩興慶玉龍寒自躍昭陵石馬夜空嘶

 皆記此事也黃鶴叙于天寶五年今人多仍

 其謬故正之

  洗兵馬

已喜皇威淸海岱嘗思僊仗過崆峒

雍録崆峒山在原州高平縣卽笄頭山涇水

 之所發源也肅宗自靈武起兵而杜詩云云

者元和志隴山在隴州之北卽靈州靈州卽

靈武也肅宗卽位靈武南回自原州入卽崆

 峒在回鑾之地矣