Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/23

此页尚未校对


等當亦下吏其獄成伏誅則在十三年之正

 月耳据昭示姦黨錄諸招廣洋實與惟庸合

謀爲逆而 上但以坐視廢興誅之蓋此時

 胡黨初發其同謀諸人尚未一一著明也

國初諱誅爲廢曰廢丞相汪廣洋者蓋誅之

洪武十三年正月御史中丞涂節告左丞相胡

惟庸與御史大夫陳寧等謀反

 自洪武八年以後惟庸與諸公侯約日爲變

 殆無虛月或𠋫 上早朝則惟庸入内諸公