Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/80

此页尚未校对


 六年坐藍黨論死國除今按 高皇帝手詔

 則美於洪武十七年以犯禁伏誅而据吳也

 先之招原係臨川侯火者十七年本官爲事

 撥李太師家其證佐甚明是知諸書皆繆而

 功臣表藍黨之說尤爲無稽又按鄭曉異姓

 諸侯傳云十三年董建潭王府後坐黨事二

 十六年卒美于十七年伏誅而胡黨之發露

 則在二十三年相去巳七年矣鄭所記甚繆

 今竝正之

洪武十三年七月復封鄭遇春爲滎陽侯