Page:Sibu Congkan1655-錢謙益-牧齋初學集-32-32.djvu/125

此页尚未校对


 後復至魯郡始言别也以高集考之東征賦

 曰歲在甲申秋窮季月高子㳺梁旣久方適

 楚以超忽望君門之悠哉微先容以效拙姑

 不隱而不仕宜其漂淪而播越甲申爲天寶

 三載蓋適解封丘尉之後仍㳺梁宋亦卽李

 去翰林之年也登子賤琴堂賦詩序曰甲申

 歲適登子賤琴堂卽杜詩所謂晚登單父臺

 也以其時考之天寶三載杜在東都四載在

 齊州斯其與高李㳺之日乎李杜二公先後

 㳺跡如此年譜紕繆不可以不正段柯古酉