Page:Sibu Congkan1655-錢謙益-牧齋初學集-32-32.djvu/9

此页尚未校对


  寄張十二山人彪

時來故舊少亂後别離頻世祖修高廟文公賞

從臣商山猶入楚源水不離秦存想靑龍秘騎

行白鹿馴耕巖非谷口結草卽河濵

 至德二載蜀郡靈武元從功臣皆加封爵次

 年四月九廟成備法駕自長安迎神主入新

 廟故曰世祖修高廟文公賞從臣借漢晉以

 爲喻而宗廟之焚毁闕廷之匡復皆盡於十

 字之中矣敘事𥳑妙若此眞攢簇五行手也

商山源水不出秦楚疆域喻西都喪亂而山