Page:Sibu Congkan1661-錢謙益-牧齋有學集-12-06.djvu/94

此页尚未校对


歲在旃𫎇恊洽雷州太守古洲韓兄春秋八十余曰

是吾年家長兄也是吾吳之佳公子良二千石國之

老成人也是閎覽博物之君子海內收藏賞鑒專門

名家也盍往爲壽乎客曰稱壽何以致詞余曰吾讀

太史公書記李少君事竊喜其有似于兄第少君見

武帝識古銅器齊桓公十年陳于柏𥨊按其刻果肰

以爲少君神數百歲人也今兄博古强記鐘鼎之𣢾

識書𦘕之譜録下上數千年勾稽抉摘(⿱艹石)數甲乙(⿱艹石)

倒囊皮何止如少君但知數百歲事少君在武安矦

坐中言九十餘老人與其大父游射處老人爲兒時