Page:Sibu Congkan1663-錢謙益-牧齋有學集-12-08.djvu/106

此页尚未校对


而不忍去其心計指畫牢籠幹辨之器用如白地光

明之錦裁爲𥜗袴罄無不宜其精者鉤探風雅摹榻

書法編次金石寸度律呂雖專門肉譜不能與之爭

能其觕者用以㸃綴名勝摒擋宴集舫亝靚湥聲殽

胾精旨杖函履𡲆咸爲位置及乎彌留待盡神明湛

然要雲將諸人摩挲名蹟吹簫摘阮移日視蔭乃抗

手而告別然明葢世之吉人邦之壽耉太平之遺老

刼後之種民吾所謂造物之所使者而豈徒哉然明

萬曆丁丑八日卒乙未七月年七十有九娶吳氏

相夫刑家具著儀法字庻出子逾于巳出閨門頌之