Page:Sibu Congkan1663-錢謙益-牧齋有學集-12-08.djvu/22

此页尚未校对


君名日爃字靜之家世大梁宋南渡徙崑山祖𤋮洽

舉進士官貴州按察司副使父萊母徐氏舉萬曆壬

子鄉試署懷遠敎諭崇禎末由國子監丞歷工部營

膳司主事弘光元年復職慈禧宮成陞福建右叅政

管延平府事未行而國難作矣君爲監丞甫一日城

守事亟用推擇添主工部派守永定門門首當敵衝

控弦游奕不絕中人立燈竿掛㪣樓劇戲如小兒廵

視大臣唯唯君正色折之不少避解嚴補膳部視西

城河工管試驗㕔監脩閱武門馬棚所至與中人交

蹠算金錢估工役磨牙鑿齒岐口沓舌君洗手授事