Page:Sibu Congkan1664-錢謙益-牧齋有學集-12-09.djvu/149

此页尚未校对


父也年三十歸於吳始娶婦婚諸弟吳人慶其父日

幸哉有子又十年始補博士弟子員君面滿于盤身

肥于匏鬚髯㦸張意氣豪甚羣少年目睨之輒㦸手

叱曰小子輩吚吾燈窗爛讀蕭㑹元文字亦知出老

手指授耶羣少年稍稍引去又十年而楚書生中所

謂秦生聚奎者亦舉進士授吳江令遣使來延請君

笑謂家人吾將以老秀才謁縣令耶抑以老塾師謁

門弟子耶謝弗往也君以萬曆戊午年八月卒年六

十有四子瑞華才七歲長負奇儁爲諸生有聲乙酉

歲焚儒衣冠削跡不再出人以爲有父風舊史氏曰