Page:Sibu Congkan1680-汪琬-堯峰文鈔-8-1.djvu/128

此页尚未校对


也因倚唐人蘭蘭是小草五字續成馬蘭曲云

蘭蘭是小草紛紛花滿路本無桃李顔不怕春風妒

蘭蘭是小草行人稀采摘爲郎藉馬蹏道逺亦不惜

蘭蘭是小草離離如有情安得西北風吹花逐郎行

蘭蘭是小草託根道㫄久明年花又生郎定歸來否堯峰文鈔卷一

  康熈庚午冬十二月除日林佶敬錄於檏學齋