Page:Sibu Congkan1683-汪琬-堯峰文鈔-8-4.djvu/137

此页尚未校对


年今 天子幸奉天公迎謁道左具述按蜀始末 上改容傾聽

慰勞者良久三桂既反如公言中朝諸士大夫爭訟公𡨚府尹蔚

州魏公至謂為三桂所𬽦者正為 國家所取柰何棄置不録尚

書宛平王公復⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼言之最後魏公再䟽保舉部議皆格不行特

㫖取還録用仍補本道御史出巡兩淮鹽課以稱職留差一年其

年五月擢左僉都御史未閱月再進副左其明年遂命廵撫廣西

 陛辭日 召對便殿屢奏軍國事宜皆當 上意 賜御廐良

馬一之任踰二年以勞卒於廣西是歲康熈二十二年某月日也

孤以公喪歸擇於某年月日卜葬州之某郷某原具行狀及公

䟽稾寓書堯峯山中屬銘其隧道之石按狀公諱浴字冰滌又字

雪海復自號復陽先世自山西洪洞徙居中山遂為定州人曾祖

某祖某父大鈁恩貢生考授府通判累贈某官公舉順治三年

試又三年成進士除刑部廣東司主事改授湖廣道御史自少好