Page:Sibu Congkan1683-汪琬-堯峰文鈔-8-4.djvu/44

此页尚未校对


且告之曰女縱不欲出柰女父母何公不得已强徃見文襄公於

江寧文襄公素聞公名為歷叙 本朝起兵之故以感動公公始

應命然而仕宦故非其志也至兖東不數月即屢請歸養上官執

不許而公長子修𢰅君適用進士第三人入翰林公聞而喜曰夫

今而後可以遂吾志矣未㡬坐屬縣累當𠊱調而遂致仕以歸葢

又歸侍兩尊人者凡數年太公既以夀終而太夫人訖公之殁猶

康强無恙也公性篤孝疾且革慮太夫人憂之猶自力徃問起居

尤厚於宗族數買田以賙其貧者順治十一年某月日卒於家享

年五十有五所著詩文襍說合為怡曝堂集若干卷配𡊮氏同縣

某公之女善事舅姑撫其子無適庶愛之均一先若干年卒享年

三十有九子男二人長超内翰林弘文院修𢰅次進女二人孫男

女若干人某月某日合葬縣之某里某原公先以僉事落一官而

最後受修𢰅君之封當仍晉正五品階矣吏部誤不晉階故僅稱