Page:Sibu Congkan1683-汪琬-堯峰文鈔-8-4.djvu/54

此页尚未校对


蹟具載國史次德宏順治辛卯科舉人女適某某孫男女若干人

曾孫男女若干人王夫人後公若干年卒公之葬也文恪公昆弟

俱前殁矣孤孫某等卜於康熈二十七年某月日奉公柩與夫人

合其地在陳公郷金涇堰之原來謁誌銘琬與文恪公同年進士

又嘗辱薦舉在史舘許排纘公事行為傳而不果故文恪公雖殁

琬不敢忘夙諾既誌其大畧復擬大招之詞以招公其詞曰

公兮歸來無叫天閽些白雲迷漫絶扳援些公兮歸來無滯殊方

些歷山濟川苦修長些彼梟與狐恣揺吻些伊優啁噍曾莫之能

損些虹旌霓車返佳城些湖流鬱盤木千章些豐碑巨趺屹岧嶤

些有獸有人巧𤥨雕些公兮歸來樂哉丘些既固既安盍媐游些

歸來歸來示𦙝蠁些宜爾孫曾俾熾昌些摛詞刻石永且堅些石

也可泐詞不可刓些

  中大夫湖廣湖南糧儲道布政使司參政秦公墓誌銘