Page:Sibu Congkan1683-汪琬-堯峰文鈔-8-4.djvu/81

此页尚未校对


先世自常熟遷於府城故今為吳縣人曾祖憲祖天秩並贈布政

使司右參政考國維萬曆辛丑進士歷任貴州右參政而殁嘗平

蠻㓂安邦彦之亂功載前史妣蘇氏徐氏皆恭人生母齊氏公為

諸生不尚虚名亦不屑屑章句行文不屬稾頃刻數千言可就諸

老儒皆遜避之當勝國之末公愀然意有所不愜輙棄去舉子業

惟以課督侍講爲務於是延予友宋子既庭舘於家是時既庭方

與公之弟子長先生以文章雄吳下名聲相埒予既善既庭而予

季南賮復受業其門數人者晨夕侍講讀書之舍數用文學相淬

礪公每肅予輩入必具酒炙示殷勤未嘗以丈人行自抗也嗣後

侍講學益進聞望亦益重四方鉅公貴人及知名之士舟車造門

者相望公必率侍講迓勞其間身自備賔主之禮其遇單寒者則

折節慰藉尤有加焉雖甚煩費亦不怠以中止故侍講訖成通儒

而最後遂受 天子非常之知特簡之以魁多士皆公善教其子