Page:Sibu Congkan1684-汪琬-堯峰文鈔-8-5.djvu/136

此页尚未校对


忌復走調之壽英知不可訴也詈不絶口急剪匳中金服之不死

縊於牀乃死里人洶洶將控諸官會之球逺客湖廣而蔡氏復賄

里人止其事於是其𡨚遂不白矣明年之球歸始葬女於山南復

自銘之其辭酸楚讀者無不為之球壽英太息也康熙十五年

英死久矣瓊滋忽夜發狂揵户手刅其妻與所生女子一人乃自

刺死明日户𨵵不開家人穴而視之見三尸相枕藉大駭有小婢

匿於牀下呼詢其故具言中夜窺見一紅衣女子徃來室中若導

之使殺者衆始悟為壽英䰟也紅衣葢夀英大殮時所服云死時

年十有九汪琬曰太史公有言怨毒之於人甚矣㢤葢微獨生者

有之也惟死亦然如杜伯射宣王魏其灌夫守武安是矣至於東

海孝婦之死又能致枯旱三年然則匹婦雖微及其精誠所激徃

徃動天地泣鬼神何可忽也今夀英之𡨚䟽而里人不能白也親

而父母兄弟迄於周之族與其婚姻親故俱不能白也而壽英有