Page:Sibu Congkan1684-汪琬-堯峰文鈔-8-5.djvu/60

此页尚未校对


堯峯文鈔卷十八           門人𠋫官林佶編

 誌銘八共七首

  誥封陳母張淑人墓誌銘

康熙十七年冬翰林院掌院學士子端陳先生將奔其母張淑人

之喪所司以聞 天子為之惻然 詔遣學士屯泰公喇沙里公

勞問先生於喪次 賜以乳茶挏酒四器且宣 上諭曰爾廷敬

宜勿過哀以致滅性恩意有加焉己而復命 上又問先生動止

容色如何兩學士具以對嗚呼休㢤此皆 君臣相與之異數

諸故事惟滿洲重臣始得之先生漢人也其官又甫及三品顧獨

䝉眷注優渥如此 夲朝三十餘年未嘗有也於是先生擗踊號

呼㡬絶者數矣及奉上諭然後哭有常節積五六日然後能蒲

伏踵宫傳大學士高陽公之門乞銘淑人隧道之碑公既許諾顧

又屬琬誌其壙琬按張氏世居澤州之沁水淑人則故陜西商雒