Page:Sibu Congkan1688-朱彜尊-曝書亭集-20-01.djvu/13

此页尚未校对


文恪公之德錫鬯之才不得比于唐宋之世臣而老于布衣

僅以文章自見蓋遇不同矣是可感也錫鬯之文紆餘澄澹

蛻出風露于辯證尢精詩則捨筏登岸務尋古人不傳之意

于文句之外今之作者未能或之先也始順治戊戌予在都

下見錫鬯嶺外詩嗟異之康熙甲辰錫鬯過廣陵投予歌詩

適予客金陵不及相見丁未始遇于京師中間聚散者不一

迨今丁巳予復入京師而錫鬯又將有金陵之行回憶予始

見錫鬯詩時忽忽已二十年兩人論交且十有四年而錫鬯

與予皆非少壯人矣錫鬯過别予以所著竹垞集屬序予因

述其所有感于中者而幷道予二人離合之情以遺之錫鬯

其亦有感于予言也濟南王士禛

古今之論博學者不必工于文工文者學不博秀水朱錫鬯