Page:Sibu Congkan1697-朱彜尊-曝書亭集-20-10.djvu/10

此页尚未校对


以志歳月惜今皆逸矣幸而是編僅存不爲蟫蝕鼠齧經四

百年藉二子之功復流播於丗詞章之傳蓋亦有數焉

   白蘭谷天籟集序

明寧獻王權譜元人曲作者凡一百八十有七人白仁甫居

第三雖次東籬小山之下而喻之鵬摶九霄其矜許也至矣

予少時避兵練浦村舍無書覽金元院夲心賞仁甫秋夜梧

桐雨劇以爲出𨵿鄭之上及纂唐宋元樂章爲詞綜一編憾

未得仁甫之作意丗無復有儲藏者康熙庚辰八月之望六

安楊秀才希洛千里造予袖中出蘭谷天籟集則仁甫之詞

也前有王尚書子勉序述仁甫家丗本末頗詳始知仁甫名

樸又字太素爲樞判寓齋之子後有洪武中助敎江陰孫大

雅序及安丘敎諭松江曹安賛予因考元人諸集則匪獨遺