Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/107

此页尚未校对


夜抄撮積一十四冊擬刪其重複補其闕遺題曰瀛洲道古

錄㑹遭院長彈事未果㑹稡成書然歸田後毎扁舟近游未

甞不攜之藤笈也晚得孫逢吉職官分紀陳騤中興舘閣録

續録元王士㸃元祕書志頗快于心近又得洪遵翰苑羣書

足本于是詞臣之典故略備惜乎老矣目眊耳聾無能甄綜

歎有願之不吾遂也爰記憶所録書目授之門弟子溧陽黃

夢麟海寧查昇楊中訥髙郵吳丗燾婁縣姚弘緒長洲汪士

鋐武進錢各丗寶應喬崇烈俟有志者輯成之康熙丙戌

月竹垞老人書

   崇文書目跋

崇文緫目六十六卷予求之四十年不𫉬歸田之後聞四明

范氏天一閣有藏本以語黃岡張學使按部之日傳抄寄予