Page:Sibu Congkan1699-朱彜尊-曝書亭集-20-12.djvu/105

此页尚未校对


人大曆中以右庶子領滁州州有庶子泉因幼卿得名深字

士達兵部郎中衢州刺史滔㤗山人大曆中宏詞及第戎字

元大元和七年以刑部郎遷河南令歷衢湖常三州刺史終

浙東觀察使劇未詳二碑不知何年失去其後官三衢者改

修府志乃盡刪唐人之詩深可恨也宋陳耆卿𢰅赤城志明

謝方石續之各爲一集合之以行後之君子改修地志者當

取以爲法

   唐濟瀆廟北海壇置祭器銘跋

山川望秩濟瀆神清源公建廟于濟源縣西北而築北海壇

于廟後号廣澤王掌之祠官歲立冬日奉祀其來久矣舊俗

廟不設祭器先期令請于上官購諸洛下酬以稅緡所用沉

幣之舫則以車逺運沁河渡口貞元十三年濟源令張洗字