Page:Sibu Congkan1699-朱彜尊-曝書亭集-20-12.djvu/119

此页尚未校对


幽四鎭碑稱欲遷舍利于閣内陳辭請發封壤上許之蓋匡

威方恃燕薊勁旅有雄天下意宜有請無不許者碑文侈陳

發緘時舍利光芒異香郁烈外石函封内金函閟其崇奉象

敎至矣迨明年匡威復出師救鎔其弟匡儔據軍府自稱留

後匡威進退無所之鎔迎館于鎮登城西大悲浮圗顧望流

涕未幾以圗鎔見殺然則事佛果得福乎舍利之塔一燔于

太和八年一燼于中和二年今匡威所建之閣遺跡已不可

問其碑僅存焉爾已踣佛脚俾工拽而出之搨以藏諸笥

   唐濟安侯廟二碑跋

乙已秋客自華州來者貽予唐李巨川所爲濟安侯廟碑濟

安侯者華之城隍神也巨川爲韓建掌書記撰許國公勤王

録以𡡾建方昭宗幸華建請散殿後軍誅李筠圍諸王十六