Page:Sibu Congkan1699-朱彜尊-曝書亭集-20-12.djvu/80

此页尚未校对


曝書亭集卷第四十九

            秀水 朱彝尊 錫鬯

 跋

   唐太宗晉祠碑銘跋

唐太宗自晉祠興師定天下貞觀二十一年七月御製碑文

及銘勒石于叔虞祠東隅碑陰列長孫无忌蕭瑀李勣張亮

李道宗楊師道馬周銜名後人覆之以亭而庸工以字畫上

石稍淺遂刻而深之帝嘗自述作書之法惟求骨力骨力旣

得形𫝑自生不意爲庸工改鑿而骨力形𫝑俱失矣子嘗五

至祠下輒摩挲是碑覽古興懐集少陵野老詩句文章千古

事社稷一戎衣書于亭柱冨平李因篤子德見而賞其工因

遺書與予定交于其歸也拓銘一本贈之而書其後