Page:Sibu Congkan1699-朱彜尊-曝書亭集-20-12.djvu/91

此页尚未校对


當五太守讌集源明特字渦泊曰小洞庭亭曰洄源至太和

中天平節度使令狐楚以二詩立石題云自源明迄楚爲時

僅八十年洄源亭渦泊已迷其處矣聞是碑尚存惜儲藏金

石文字者多不著于録也

   唐憫忠寺寶塔頌跋

右憫忠寺寶塔其文張不矜𢰅蘇靈芝書建自唐至德二載

碑稱御史大夫史思明奉爲大唐光天大聖文武孝感皇帝

敬无垢淨光寶塔頌宛平孫侍郎耳伯著春明夢餘録謂碑

建于思明初歸附之時而崑山顧處士寧人𢰅金石文字記

稱甞偕鄞人萬貞一觀是碑其文陷處類磨治再刻以爲思

明復叛之後磨去及思明誅此地歸唐後人所重刻者今年

冬遇貞一于諸城李渭清所遂同往觀焉碑首范陽郡三字