Page:Sibu Congkan1699-朱彜尊-曝書亭集-20-12.djvu/92

此页尚未校对


史思明三字次行大唐等十二字文中維唐紹統及彼命啓

與禪虞又東宅四水西都八川曁唐祚字至德二載字其文

深陷然書法實出一人始悟侍郎處士所云猶未爲定論也

考思明之降在至德二載十二月至明年正月肅宗始加尊

號二月乃赦天下改元碑旣建于二載十一月不應預書尊

號又思明初附肅宗授以歸義王范陽節度使若碑建于降

後宜大書王爵不當祗稱御史大夫則是碑之建蓋在思明

未降唐之先范陽郡三字其初本二字禄山僣稱范陽爲東

都必東都也大唐一行其初必禄山父子僞号文中唐字其

初必燕字而至德二載其初必禄山父子僣号之年無疑載

攷安慶緒襲位賜思明姓安名榮國迨旣降附復更舊名因

命靈芝改書者爾碑文以左爲前寧人謂書丹于石之故疑