Page:Sibu Congkan1700-朱彜尊-曝書亭集-20-13.djvu/108

此页尚未校对


州司戸曹事寇宗奭撰政和六年太醫學博士李康等看詳

申尚書省有旨轉一官通直郎添差充収買藥材所辨驗藥

宣和元年其兄子宣教郎解縣丞約校勘鏤版印造頒行

本草經撰自神農隋志已列其目皇甫謐帝王丗紀黃帝使

岐伯定本草經荀勗中經簿有子儀本草經一卷鄭康成注

周禮疾醫謂治合之齊存乎神農子儀之術賈公彦疏云是

周末時人而陳騤中興舘閣書目引漢書元始五年舉天下

通知方術本草者遣詣京師又樓護傳稱少誦醫經本草方

謂書名始見于此誤矣陶隱居而後參核加詳至宗奭考諸

家之說援引辨證文簡者證其義諱避者原其名斯六根五

華九寔二冬三建之形性畢具矣是書白雲子采入道蔵曩

従吳檢討志伊觀于京師之靈佑宮近始得元人故牘因書