Page:Sibu Congkan1700-朱彜尊-曝書亭集-20-13.djvu/25

此页尚未校对


編前有元泰定四年江西儒學提舉柳贇序又附江西行中

書省檢校官王元亮釋文末又綴編校考亭書院學士余資

姓氏信爲完書丗有好事君子雕鋟以行儆于有位舊章之

不愆庶乎復古寛大之條矣

   刑統賦解跋

刑統賦四卷宋史藝文志不知作者晁公武讀書後志著録

二卷云皇朝傅霖撰或人爲之注予所錄卷與晁氏同古林

曹氏藏本也刑統定于周顯德四年命侍御史張湜太子右

庶子劇可久等十人編集兵部尚書張昭逺看詳進呈凡二

十一卷竇儀重加詳定增益九卷當日言律令格式之煩期

于省文達理成書霖乃撮其要旨作賦而自解其義又東原

郄某每聮撰四言歌以括之前有延祐三年趙孟頫序言其