Page:Sibu Congkan1700-朱彜尊-曝書亭集-20-13.djvu/45

此页尚未校对


予童稚日就塾于譚氏之居先後共學者六人譚舟石左羽

陸英一次友曁第五兄夏士悉中表兄弟也書屋五楹予置

席硯鴨脚樹下年十七爲贅壻乃遷馮氏之宅是歲兵起舟

石從其父五經進士浮海入越轉徙漳州左羽避居于泖二

陸曁予兄弟各不相聞旣而離者合合者又離或出或處六

十年來五人奄逝存者惟予巳爾暇覽狷石居遺集是爲舟

石左羽之王父諱昌言字聖俞萬曆甲午舉浙江郷試第一

後八年中進士知甞熟婺源欒城三縣遷南兵部主事歷員

外郎升福建布政司參議隄督學政轉山東按察副使以布

政司參政卒于官思陵即阼卹以死勤事諸臣特贈太僕寺

卿公之試士也其文不假一人寓目必手自甄綜雖伯子省

覲俾𭔃食旅店中不許入𪠘有投私書者槩不發函試畢題