Page:Sibu Congkan1700-朱彜尊-曝書亭集-20-13.djvu/58

此页尚未校对


易旣退予價或浮輒悔至憂形于色罷飯不噉子長偵諸小

童小童告以實子長過而問曰弟近收書畫有銘心絶品可

以霽心悅目者乎子京出其價浮者子長賞擊不巳如子京

所與值償焉取以歸其友愛若是子京子六人無一達者子

長子德楨萬曆丙戌進士夢原萬曆已未進士德楨子鼎鉉

萬曆辛丑進士聲國崇禎甲戌進士鄉人以爲厚德之報也

聲國字仲展除知雅州事卒于京師予祖姑歸焉乙酉之亂

祖姑避地深村長物盡失惟此卷納諸枕中亂定依然完好

予每諗祖姑恒得縱觀久之祖姑沒項氏日貧嗣子逐售于

人轉入𫝑家過眼雲烟不復再覩矣

   跋草書千文

懷素亞栖皆有草書千文是卷書法矜奇有驚蛇入草猛燒