Page:Sibu Congkan1700-朱彜尊-曝書亭集-20-13.djvu/75

此页尚未校对


沒焉能葬至府君而貧尤甚然㢘不沽名以是未顯于丗彞

尊仕不達幸遵祖父之遺訓歸守墓田奉祭祀讀先生所著

録因取録中未詳者書之授諸桂孫稻孫

   先君子五言詩書後

右五言詩一篇明崇禎戊辰先子于杭州西湖上觀毁魏忠

賢生祠作也凡四十有六韻先是河南道御史廣州梁夢環

羅織朝士之不附忠賢者先大父曽官工部營繕司主事以

先太傅文恪公喪奔回籍尚未起復夢環誣奏下法司提問

㑹思陵御極先大父入都上疏自訟獲免西湖毁祠之日正

先子憂患之餘也逆祠之建始浙江巡撫桐城潘汝楨擇地

于𨵿壯繆岳忠武𩀱廟之間祠成聞于朝賜額曰普德由是

封疆大吏尤而效之清苑閻永泰巡撫順天緫督薊遼保定