Page:Sibu Congkan1701-朱彜尊-曝書亭集-20-14.djvu/9

此页尚未校对


 鄭康成曰温國

南武城曽子參字子輿少孔子四十六歲初仕于莒其後齊

迎以相楚迎以令尹晉迎以上卿唐開元中追贈郕伯宋大

中祥符二年進郕侯政和元年改贈武城侯咸淳三年進郕

國公元至順中贈宗聖公

 漢藝文志曽子十八篇

 王應麟曰參與弟子公明儀樂正子春單居離曽元曽華

 之徒論述立身孝行之要天地萬物之理

魯顔子幸通典作柳咸淳臨安志作韋或作辛字子柳少孔子四十六歲唐贈蕃伯

宋贈陽榖侯

陳顓孫子師字子張少孔子四十八歲唐贈陳伯宋贈宛丘

侯改陳公