Page:Sibu Congkan1702-朱彜尊-曝書亭集-20-15.djvu/53

此页尚未校对


涼感慨其自贊曰處榮辱而不二齊岀處于一致歌黍離麥

秀之詩詠剰水殘山之句則于二子庶㡬無媿同時江陰王

逢字原吉至正中臺臣薦其才稱疾辭避亂靑龍江旋徙上

海築艸堂以居自号最閒園丁張士誠據吳逢爲畫策使降

元拒太祖士誠辟之不就元亡後賦詩激昂甚于良⿰氵𠔏武十

五年以文字録用有司敦迫上道子掖任通事司令以父老

叩頭乞請太祖命吏部符止之逢年七十元日自製壙銘是

歲卒

   唐肅傳

唐肅字處敬先丗家杭州新城遷于山陰博通經史㫄究陰

陽醫卜書數之學兼工篆楷書元至正十九年中浙江鄉試

授杭州路黃岡書院山長轉嘉興路儒學正華雲龍定嘉興