Page:Sibu Congkan1703-朱彜尊-曝書亭集-20-16.djvu/55

此页尚未校对


公之心爲心若泉之在甃纖塵有所不納雖極而至于大小

淸河而入于海無非淸者矣公曰旨哉子其書之以吿後之

居是邦者

   重建屯溪石橋記

浙江之源是名率水由武溪東北流合漁亭榔木二水經齊

雲之麓夾溪入焉東過珠里越隆阜至屯溪其西南五城之

水注月潭度閔口納髙梘之流達黎陽黎陽者南朝之廢縣

治也東北之屯溪匯于率口或曰孫吳時毛甘屯兵萬戸于

是故溪以屯名或曰程忠壯王靈洗之𠩄保也故其子姓多

率口居蓋自率水東至于淛爲瀨四十有七灘三百有六十

濬流驚急至屯溪而平土人乃築石爲橋以通行路創始于

嘉靖十五年歷百有餘歲民安其利康熙丙辰橋圮率口