Page:Sibu Congkan1703-朱彜尊-曝書亭集-20-16.djvu/66

此页尚未校对


葉長一十六丈君子可欺以其方難罔以非其道也唐咸淳

中髙宗于上都龍門山陽塑佛像髙八十五尺武后助脂粉

錢二萬貫大足初后于白司馬阪造大象費錢一十七萬餘

貫特出愚婦人之見而新昌石象錢武肅鏐賜錢八千萬貫

造閣三層其孫俶増鑿二菩薩夾侍亦崇七丈昔賢有言此

吳越五十五萬家之膏血不亦可傷也夫是日偕游者山陰

祁理孫奕慶班孫奕喜敷奕儀誠孫奕明順治乙未暢月布

衣秀水朱彞尊書

   楊歷巖題名

楊歷巖去南雄府治二十里嵌龍祠于崖半瀑短而流長石

黝而沙白有灌木無濃花以是游人罕有過者順治戊戌

歸自南海將踰嶺太守平湖陸兄丗楷咸一留予𪠘北西爽