Page:Sibu Congkan1704-朱彜尊-曝書亭集-20-17.djvu/10

此页尚未校对


至尊𢠢留萬鍾非願終戀一丘公也魄動乃寢乃夢神曰止

止時秋届仲淹數之度寤言先洞靑門罷餞素車奈何芝房

就焚蕙歎則那老成凋謝泣下者多公之諸子發喪故宅絮

酒生芻賵方遣策靡不中禮觀者咸戚厥旣得卜井椁起墳

丸丸貞木樹之墓門僉曰吉壤毋有後囏我作斯銘昭諸羨

道其實不誣其言非譑他時琬琰庶幾有考

   光祿大夫兵部左侍郎楊公神道碑銘

公諱雍建字自西一字以齋姓楊氏杭州海寧人補嘉興府

學生貢入國子監順治甲午舉順天郷試明年乙未會試中

賜同進士出身除知髙要縣事充廣東丁酉郷試同考擢授

兵科給事中轉禮科右給事中充已亥會試同考官再轉吏