Page:Sibu Congkan1704-朱彜尊-曝書亭集-20-17.djvu/115

此页尚未校对


勿將者年未達者官惟其詩足傳名以不刊

   掌京畿道監察御史任君墓誌銘

君諱玥字少玉别字希菴姓任氏其先家大梁宋丗有知髙

密縣事者留居焉名其里曰梁尹社曽祖某山西太原府通

判祖某縣儒學生員考某贈承德郎監察御史妣鹿安人君

順治十四年郷試眀年會試中式聞父疾亟歸父沒治喪

葬盡禮十八年服除補殿試賜同進士出身知汾州石樓縣

事六年多惠政擢浙江道監察御史巡視西城京倉長蘆鹽

法回掌京畿道事京師坊市勢豪多以私錢牟重息有印子

墜子轉子之目貧民稱貸者不勝其苦君吿示禁之廣西亂

初定錢糧帶徵未完逃亡者相逐君疏請蠲之又言桃源以

北河無支流祠堂邸家諸湖舊以瀦水今多淤塞宜乗水患