Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/13

此页尚未校对


國子監生其葬也在某原銘曰

生而逸後乃勞陸走叢箐川波潮文不遇學則優終爲右史

雄詞曹長榆林塞𡈽磽疏泉種稻成樂郊宼宄起如牛毛登

陴以守氣不撓綰左符亦足豪屈首置下凥居髙嗟善人夀

宜多生子短折命安逃相斧屋度隰臯伐石書銘鑱諸幽

   徵士徐君墓誌銘

唐制博學宏詞有科廢不行久矣康熙十七年

天子法古爰 命内外大小臣工各舉所知徵入都於是浙

江巡撫以海寧徐君林鴻應 詔明年春 召試太和殿庭

布席 體仁閣下中使傳 旨向來殿試進士定例立而對

䇿今以爾等績學博聞特賜坐賜食僉謝 恩畢旣納卷次