Page:Sibu Congkan1737-查慎行-敬業堂詩集-16-16.djvu/217

此页尚未校对


偕隱相期出帝都白頭豈料復長途鴒原急難由兄弟

不敢重誇四杖圖康熙壬辰與仲弟德尹有歸休之約曾屬同年蔣酉君寫二隱圖以寓意

書局諸君皆有詩見贈雍正甲辰三弟潤木省墓假歸四弟信庵南宮下第白頭兄弟同聚一堂沈子松年爲

繪四杖圖因來詩有好在壺中二隱圖之句故併及之

詞賦何當羨長卿悔從俗學博浮名此中舊是傳經地

幸檢巾箱借老生時從元方借讀周易

   元方又用東坡入獄第二首韻余亦次和

風人自古感凄凄到此誰能氣不低𨻶影一塵容野馬

甕天三尺覆醯雞和詩賸有斜川子問疾兼無法喜妻

花落鶯啼頻入夢㡬時歸路下塘西余家去塘西僅百里故用東坡樂府